logooverijsselverwoord ok

Aanmelden streektaalverhalen

Bij de Streektaalprijs gaat het om verhalen die geschreven zijn in een Overijssels dialect, onder het thema: “Onder ’n droad deur vretten” / verboden vruchten. Het aanmelden van streektaalverhalen kon tot en met 30 april 2017. Op donderdag 11 mei wordt het beste streektaalverhaal van 2017 bekendgemaakt.

Streektaalverhalen dienen aan enkele voorwaarden te voldoen. Bekijk nu de voorwaarden voor deelname.

Let op:
In te sturen bestanden mogen niet groter zijn dan 10 MB. Het insturen van bestanden met de extensies .doc, docx en .pdf is mogelijk.

 

Voorwaarden deelname Streektaalprijs

Bij de Streektaalprijs gaat het om verhalen die geschreven zijn in een Overijssels dialect, onder het thema: “Onder ’n droad deur vretten”. Het verhaal mag eerder geschreven zijn, maar mag nog niet eerder gepubliceerd zijn. Het maximale aantal woorden is 600. Er mag per persoon maximaal één verhaal worden ingezonden. De jury houdt bij de beoordeling van de verhalen rekening met de volgende factoren:

  • Het gebruik van de streektaal
  • Schrijfstijl/leesbaarheid/interpunctie
  • Geen gedichten
  • Originaliteit
  • De jury wijst er met nadruk op dat een verhaal in de streektaal niet per se grappig hoeft te zijn. Het verhaal hoeft ook niet over vroeger te gaan of nostalgisch van aard te zijn; actuele onderwerpen kunnen net zo interessant zijn.

Afdrukken E-mail